Men moet van de kunstenaar niet meer verlangen dan hij kan geven en van de criticus niet meer dan hij kan zien

 

Géorge Braque

 

People should not expect from an artist to give more as he can and from a critique that he can see more as he can see